Ogłoszenia
  • Zapytanie ofertowe nr 1/01/2018 - POBIERZ
       - rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/01/2018 - POBIERZ

Oferta powinna być złożona do dnia 06.02.2018 do godz. 15:00 za pośrednictwem:

-poczty elektronicznej na adres: lukasz.wawrzyniak@sinkoplex.pl,
- poczty / kuriera,
- lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy.