Polityka prywatności

W zwiazku z wejsciem w zycie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ponizej przekazujemy informacje spelniajac obowiazek informacyjny. Zapewniajac jednoczesnie ze:
nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niz przewidziane przepisami prawa,
nie sprzedajemy Panstwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom
przetwarzamy Panstwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbedne do realizacji laczacych nas umów i przepisów prawa,
dbamy o ich bezpieczenstwo

Klauzula informacyjna zwiazana z procesem przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Panstwa Danych Osobowych jest:

  Sinkoplex Lukasz Wawrzyniak, Sinkoplex Plus S.C.
  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Fraszczaka 10
  tel: +48 62 591 30 11
  e-mail: sinkoplex@sinkoplex.pl
  strona internetowa: www.sinkoplex.pl

 2. Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu:
  1. niezbednego i prawidlowego wykonania zawartej miedzy stornami umowy oraz obslugi o charakterze handlowym, w tym podjecia dzialan przed zawarciem umowy lub przyjeciem zamówienia na zadanie osoby, której dane dotycza - podane dane beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przeplywu takich danych, zwanego dalej Rozporzadzeniem
  2. wykonywania czynnosci zgodnie z udzielonymi przez Panstwa zgodami - podane dane beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z trescia ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych,
  3. wykonywania czynnosci wymaganych obowiazujacymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporzadzenia, realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Sinkoplex Lukasz Wawrzyniak, Sinkoplex Plus S.C. , a w szczególnosci: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczen wobec klienta, prowadzenia analiz jakosci swiadczonych uslug sprzedazy,
  4. podane dane beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporzadzenia.
 3. Panstwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obslugi o charakterze handlowym i obejmuja:
  1. imie i nazwisko,
  2. stanowisko,
  3. nazwe firmy,
  4. dane teleadresowe i email,
  5. adres protokolu internetowego uzytkownika,
  6. inne dane, które uzytkownik dobrowolnie i swiadomie wprowadzil w ramach korzystania z uslug,
  7. informacje na temat prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
  Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.
 4. Odbiorca Panstwa danych osobowych beda:

  upowaznieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Sinkoplex
  Lukasz Wawrzyniak, Sinkoplex Plus S.C.
  podmioty zapewniajace obsluge teleinformatyczna, ksiegowo-finansowa,
  organizacyjna i techniczna firmy Sinkoplex Lukasz Wawrzyniak, Sinkoplex Plus S.C.
  instytucje upowaznione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiazujacego prawa.

 5. Przekazywanie danych do Panstw trzecich.
  Dane sa przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Panstwa dane osobowe beda przetwarzane az do momentu zgloszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgloszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczen, jakie moga przyslugiwac osobie, której dane dotycza, lub okresu wymaganego prawem.
 7. Jako Administrator Panstwa Danych Osobowych informuje, ze maja Panstwo prawo dostepu do swoich danych oraz mozliwosc ich poprawiania. Przysluguje Panstwu takze prawo do usuniecia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub zadania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbedne do wykonywania czynnosci, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Powyzsza klauzula informacyjna realizuje obowiazek prawny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona zadnych dzialan z Panstwa strony.
Cookies:

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu,a Polskapresse informuje użytkowników czytelnie i wyraźnie na każdej stronie serwisu,jeszcze przed zapisaniem cookies na urządzeniu użytkownika,o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika.
Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich korzystanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej,z której korzystasz,tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub,odpowiednio,brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w.,co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez SINKOPLEX cookies w sposób opisany powyżej.
Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. W przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”
SINKOPLEX nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe,do których linki umieszczone są na stronach serwisów.


Partnerzy:

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów,których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.


Zmiany Polityki Prywatności:

Oferta SINKOPLEX będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie,standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to,że w przyszłości SINKOPLEX może,a czasem będzie musiała,wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą,nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności,prosimy o kontakt.