We make industry hot
Strona główna / Opaski grzewcze na beczki i paleto pojemniki - instrukcja użytkowania

Opaski grzewcze na beczki i paleto pojemniki - instrukcja użytkowania


OSTRZEŻENIE!

Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję przed zainstalowaniem i uruchomieniem naszych grzejników. Niezrozumienie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować wypadek powodujący szkodę lub być śmiertelne. Opaski grzewcze powinny być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

 

Wprowadzenie

Opaski grzewcze są idealne dla ogrzewania pojemników, w którym zachodzi konieczność utrzymania temperatury na stałym poziomie dla zapewnienia odpowiedniej lepkości lub aby zapobiec zamarznięciu zawartości 

Opaski grzewcze wyposażone w łatwy w użyciu termostatu z zakresu ogrzewania od 0 - 40 ° C, 0 - 90oC, lub 0 - 200 ° C sprawia, że ​​są one idealne dla prawie każdego celu. Opaski grzewcze przeznaczone są do trwałej i długotrwałej pracy.

Wysokiej jakości lekka konstrukcja , paski umożliwiające szybki montaż  czynią z opasek grzewczych elementy które można w łatwy sposób dopasować do dowolnego standardowego rozmiaru pojemników.

 

Ważne

Instrukcje bezpieczeństwa

  • Zawsze należy sprawdzić opaskę grzewczą przed zastosowaniem.
  • Przymocować opaskę grzewczą prawidłowo do pojemnika przed uruchomieniem.
  • Należy używać opaskę grzewczą tylko do zamierzonego rozmiaru pojemnika.

 Nie wolno dotykać opaski grzewczej podczas pracy. Zawsze należy odłączyć od źródła prądu opaskę grzewczą przed ewentualną obsługą .

  • Nie wolno zanurzać urządzenia grzewczego w cieczy.
  • Nie należy próbować naprawiać uszkodzonych lub wadliwych opasek grzewczych.
  • Należy odłączyć opaskę grzewczą od zasilania, gdy nie jest w użyciu.

Niestosowanie się do powyższych warunków instrukcji może spowodować uszkodzenie elementu! Oraz mogą grozić porażeniem prądem.