We make industry hot
Strona główna / Rurkowe elementy grzejne

Rurkowe elementy grzejne


DOBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW GRZEJNYCH

Przy doborze elementu grzejnego istotną rolę odgrywa przeznaczenie i warunki pracy. Wymiary, moc

i obciążenie powierzchniowe zależą od różnorodnych czynników. W związku z tym, abyśmy mogli

Państwa problem rozwiązać w sposób optymalny niezbędne jest określenie następujących parametrów pracy:

- zastosowanie

- ogrzewane medium

- wymagana temperatura pracy

- ograniczenia wymiarowe

- napięcie znamionowe

- moc znmionowa

- rodzaj wyprowadzeń prądowych

- sposób kontroli temperatury (jeżeli występuje)
Gięcia elementów grzejnych wykonujemy pod zamówienia indywidualne. Element nie może być gięty. w miejscach, gdzie kończą się części zimne, ponieważ końce trzpieni mogą uszkodzić izolacje elektryczną. Długości części zimnych wynikają często z wymogów temperatury na końcach elementu grzejnego.