We make industry hot
Strona główna / Specyfikacja opaski grzewczej

Specyfikacja opaski grzewczej

Nastawny regulator temperatury Zakres temperatury
0-40 C (32-104 F)
0-90 C (32-194 F)
0-200 C (32-392 F)
Zasilanie 110 lub 230V w zależności od modelu
Przewód zasilający 3 metry bez wtyczki
Izolacja silikon

Instalacja

1 – Rozpakowanie i sprawdzenie towaru:

Rozpakuj opaskę i umieścić ją na czystej i suchej powierzchni. Zwolnij klamry zapinające tak aby opaska leżała płasko i przeprowadź kontrolę opaski. Nie używać, jeśli opaska jest uszkodzona lub rozerwana.

2 - Zainstaluj wtyczkę do kabla zasilającego:

Dla modelu 110V użyć standardowej wtyczki 3-bolcowej do właściwego źródła zasilania elektrycznego. Dla modelu 230V używać 3-bolcową wtyczkę z uziemieniem. Kabel zasilający pomarańczowy  składa się z trzech kolorowych żył: czarny, biały i zielony. Czarny przewód powinien być podłączony do linii L, biały przewód powinien być podłączony do linii N. przewód zielony powinien być podłączony do uziemienia PN. Podłączenie zasilania musi być odpowiednie do napięcie i natężenie prądu opaski grzejnej. Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów elektrycznych do odpowiednich przyłączy elektrycznych.

3 - Montaż opaski na pojemniku:

Przed przystąpieniem do montażu opaski upewnić się, że zasilanie jest odłączone.. Zamknij klamry zatrzaskowe i naciągnij paski nylonowe tak oby opaska dobrze przylegała do powierzchni pojemnika.

Należy upewnić się, że opaska jest założona dobrą stroną do pojemnika. Zewnętrzna strona znajduje się zawsze po stronie regulatora temperatury.

UWAGA! Należy używać opaski grzewczej do odpowiedniego rozmiaru pojemnika.

4 - Włączenie i kontrola temperatury:

Przed włączeniem opaski należy skontaktować się z producentem  pojemnika  i zawartości  w celu potwierdzenia możliwości ogrzewania pojemnika i zawartości do żądanej temperatury. Upewnij się, że pojemnik jest otwarty aby zapobiec gromadzeniu wewnętrznego ciśnienia.

Regulator temperatury analogowy:

Ustawić żądaną temperaturę poprzez przekręcenie pokrętła.

Cyfrowy regulator temperatury:

Zadaj żądaną temperaturę, naciskając strzałki w górę i w dół   Gdy żądana temperatura jest pokazana na wyświetlaczu nacisnąć przycisk OK.

5 – Odłączanie od zasilania

Gdy proces ogrzewania jest zakończony, należy odłączyć kabel zasilający i odczekać aż opaska ostygnie. Kiedy opaska ostygnie należy zdjąć opaskę z pojemnika.